Privacybeleid

Verwerking van je persoonsgegevens:

 

LiKa Nail Center kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van LiKa Nail Center. Dit omdat je deze gegevens zelf bij het aanmaken van je account op onze websites hebt ingevuld, of omdat je je facturatiegegevens hebt verstrekt in het kader van een aankoop of het inplannen van een behandeling.

 

LiKa Nail Center kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens
 • Facturatiegegevens (Bedrijfsnaam, BTW en/of KvK nummer)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)

 

De volgende gegevens worden niet door LiKa Nail Center opgeslagen:

 

 • Kredietkaartgegevens ( indien van toepassing)

LiKa Nail Center kan enkel raadplegen welke betaalmethode gebruikt werd om een bestelling te betalen, bijkomende gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren (zoals bijvoorbeeld je kaartnummer) worden niet geregistreerd.

 

Waarom LiKa Nail Center deze gegevens nodig heeft:

 

LiKa Nail Center verwerkt je persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken, facturen op te stellen en om je afspraken bij te houden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook raadplegen om contact met je op te nemen, hetzij telefonisch, per e-mail of via post. Tenzij je je specifiek hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, zal deze informatie nooit gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

 

 Hoe beveiligen wij je gegevens:

 

LiKa Nail Center neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LiKa Nail Center maakt  gebruik van een SSL Certificaat om te garanderen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De toegang tot onze systemen zijn correct en streng beveiligd met wachtwoordverificatie, en enkel toegankelijk door medewerkers van LiKa Nail Center.

LiKa Nail Center  en onze medewerkers hebben op geen enkel moment toegang tot je wachtwoordgegevens.

 

Delen van je persoonsgegevens met anderen:

 

LiKa Nail Center zal je gegevens nooit overmaken aan derde partijen, tenzij:

 • Je hier zelf uitdrukkelijk de opdracht toe geeft.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart LiKa Nail Center je persoonsgegevens:

LiKa Nail Center  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze verzoeken kan je doorsturen aan info@likanailcenter.nl  en wij zullen hier gepast op antwoorden. Je verzoek zal doorgaans binnen 72 uur verwerkt worden.

 

Verwerking van je bezoek aan onze website:

 

Op de website van LiKa Nail Center  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag, en worden gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

LiKa Nail Center  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LiKa Nail Center  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, opgeslagen op Google servers. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Contact:

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door LiKa Nail Center  verzamelde gegevens, neem dan contact op met LiKa Nail Center via info@likanailcenter.nl.
LiKa Nail Center  is als volgt de bereiken:

LiKa Nail Center
Lagedijk 10
5705 BZ  Helmond
0492-751756
info@likanailcenter

 

Disclaimer website

 

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Lika Nail Center behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Lika Nail Center aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Lika Nail Center voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

 

Lika Nail Center maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Lika Nail Center mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Lika Nail Center gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van Lika Nail Center worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Lika Nail Center informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. 

 

Gebruik Social Media

 

Lika Nail Center maakt gebruik van social media, in het bijzonder van Facebook. Hierop is het privacy- en cookiebeleid van Facebook en Instagram van toepassing. Voor de cookies van Facebook, Instagram en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Lika Nail Center u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. Mijn Demosite maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Lika Nail Center naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

 

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Rechten van betrokkenen

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 1. Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
 1. U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
 1. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene inzage van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
 1. Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Lika Nail Center.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 1. Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Lika Nail Center, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Lika Nail Center over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Lika Nail Center staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Wijzigingen Privacy Statement

 

Lika Nail Center kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 april 2023.

Afspraak maken
nagelsalon

U kunt een app downloaden en uzelf eenmalig registreren. Zo kunt u altijd snel en gemakkelijk  een afspraak maken en uw afspraken inzien. Voer bij het aanmelden eenmalig ons salonnummer in.

Salonnummer: 871983418923

Android apparaten

Druk op de knop of scan de QR

of

Iphone en Ipads

Druk op de knop of scan de QR

of

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden met het installeren van de app, dan kunt u ons bellen voor een afspraak.

Openingstijden
groothandel

Geen koopavond tijdens schoolvakanties!

 • Maandag

  09.00 - 17.00 uur
  18.00 - 21.00 uur

 • Dinsdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Woensdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Donderdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Vrijdag

  09.00 - 15.00 uur

Openingstijden
nagelsalon

 • Maandag

  09.00 - 17.00 uur

 • Dinsdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Woensdag

  Gesloten

 • Donderdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Vrijdag

  09.00 - 15.00 uur